PENGUNJUNG BARU BOLEH MULA DGN KLIK SOALAN LAZIM

Wednesday, July 14, 2010

Pengenalan kepada Dinar dan Dirham – Matawang Bebas Kezaliman

Pengenalan kepada Dinar dan Dirham Islam


Abu Bakr ibn Abi Maryam melaporkan bahawa beliau mendengar Pesuruh Allah, Moga kesejahteraan da keselamatan sentiasa ke atas baginda, bersabda

‘’ Pasti akan tiba satu waktu ke atas manusia dimana tiada lagi makna pada penyimpanan kepada Dinar dan dirham. ‘’ (Musnad imam Ahmad bin Hanbal)
Sejarah Dinar dan Dirham

Pada permulaan sejarah bangsa muslim, kita menggunakan dinar dan dirham dalam urusan muamalat dan dinar dan dirham yang digunakan dibuat oleh orang-orang Parsi.

Syiling pertama yang didatakan milik kepada muslim adalah salinan dirham perak kerajaan Sassanid Yezdigird III , dibuat pada zaman khalifah Usman , Moga Redha Allah keatas beliau.

Syiling ini berbeza dari yang asal yang mana terdapat ukiran berbahasa arab pada sekeliling syiling dengan ukiran yang biasa dibaca ‘’ Dengan Nama Allah.’’ Sejak itu, penulisan berbahasa Arab ‘’Dengan Nama Allah’’ dan ayat dari alquran menjadi kebiasaan dalam pembuatan syiling-syiling oleh bangsa Muslim.

Diketahui umum bahawa setiap pembuatan syiling-syiling ini berada di bawah satu standard yang dinamakan Standard Khalifah Umar, yang mana berat 10 syiling dirham bersamaam dengan 7 Dinar (Misqal)

Pada tahun 75 hijriah (695) masihi, Khalifah Abdalmalik mengarahkan AlHajjaj untuk membentuk dirham pertama, seterusnya menyediakan standard Umar alkhattab secara formal.

Pada tahun berikutnya, beliau mengarahkan agar semua negeri muslim perlu untuk mencetak wang dirham. Arahan itu juga meminta agar ditulis kalimah ‘’ Allah itu unik, dan Allah itu kekal abadi. ‘’

Beliau mengarahkan agar membuang semua bentuk-bentuk fizikal manusia dan binatang dari syiling-syiling dan digantikan dengan ayat-ayat dan tulisan-tulisan.

Arahan ini seterusnya dibawa merentas seluruh sejarah bangsa Muslim. Dirham dan Dinar adalah berbentuk bulat dan tulisan diukir dalam membentuk bulatan.

Kebiasaanya, pada satu bahagian diukir tahlil (la ilaha illallah) dan tahmid (Alhamdulillah). Dan pada satu bahagian lagi diukir nama Pemerintah dan tahun.

Kemudiannya, ianya menjadi kebiasaan untuk memperkenalkan Nabi yang tersayang, Selawat dan salam ke atas baginda, dan kadang-kadang ayat-ayat alquran.

Syiling emas dan perak kekal sebagai mata wang rasmi sehinggalah kejatuhan khalifah. Bermula dari itu, muncul perlabagi matawang kertas yang dibuat di setiap negeri selepas dari zaman kolonialisasi negeri-negeri yang dahulunya dibawah Negara Islam.

Allah menyatakan di dalam alquran,

‘’dan dari kalangan Ahli-ahli kitab,ada dikalangan mereka jika kamu mengamanahkan mereka degan perbendaharaan (qintar) , mereka akan mengembalikannya smeula kepada kamu. Dan dari kalangan mereka , jika kamu mengamanahkan dengan satu dinar mereka tidak akan mengembalikannya semula kepada kamu melainkan jika kamu mendesak mereka dengan desakan yang hebat’’ 3:75

Qadi Abu Bakr ibn Alarabi , ulama tersohor dalam Undang-undang Alquran menukilkan di dalam bukunya yang termasyhur ‘’ahkam alquran’’ berkaitan ayat ini.

‘’kebaikan yang boleh diambil dari ayat ini adalah larangan dari mempercayai golongan ahli kitab dengan benda-benda berharga’’

Qadi Abu Bakar berkata ; “Persoalan berkaitan kepercayaan hakmilik telah pun digubalkan di dalam Al Quran.” Ini bermaksud bahawa pertimbangan ayat tersebut adalah sahih dengan penuh kepentingan.

Mempercayakan kekayaan kepada yang bukan seagama dilarang sama sekali, tambahan mengambil rakan dalam perniagaan yang berlainan daripada Dar al Islam (Negara Islam – dimana kita menguasai mereka) adalah dilarang sama sekali kerana kemungkinan ditipu atau mereka menyalahgunakan kekayaan itu kepada urusniaga yang dilarang.

Sejak wang kertas menjadi janji pembayaran,mungkinkah ia dibenarkan untuk mempercayai emiten, sementara mereka memegang bayaran (milik kita) di luar bidang kuasa kita? Sejarah juga berulang kali menunjukkan bahawa wang kertas telah menjadi alat kekal dalam menipu umat Muslim. Selain itu, undang-undang Islam juga tidak membenarkan penggunaan janji bayaran sebagai media pertukaran.

Mengetahui permulaan sejarah wang kertas sebagai janji pembayaran emas memungkinkan kita memahami bagaimana wang kertas adalah hutang dijadikan sebagai matawang.

Kemudian apabila wang kertas dijadikan secara penuh bebas dari emas pada 1971 oleh Richard Nixon, maka wang kertas menjadi sepenuhnya penipuan terancang dalam menipu bangsa muslim bagi mengutip barang-barang berharga dari bumi muslim seperti minyak, gas asli, emas, berlian , makanan dan digantikan atau dibayar hanya dengan kertas yang boleh dicetak tanpa apa-apa sandaran.

APAKAH ITU DINAR DAN DIRHAM?

Menurut undang-undang Islam, dinar mempunyai berat bersih 22k emas yang bersamaan dengan 4.25 gram. Dirham pula mempunyai berat bersih 3.0 gram perak tulin. Umar Ibn al Khattab membentuk hubungan serasi yang dikenali antara mereka berdasarkan pada berat mereka iaitu “”7 dinar seharusnya bersamaan dengan 10 dirham.”

Pendedahan yang dilakukan membawa banyak penilaian bersama, contohnya, zakat, perkahwinan, hudud dan lain-lain. Oleh itu, pendedahan tersebut haruslah mempunyai realiti dan ukuran yang khusus untuk penilaian zakat dan lain-lain, dimana ia boleh didasarkan bukan sahaja pada syiling yang lain.

Ketahuilah bahawa adanya konsensus (ijma) semenjak permulaan Islam dan zaman usia sahabat dan pengikutnya, bahawa dinar syariat adalah sama beratnya dengan 10 berat / 7 mitqals (unit ukuran dinar) emas. Berat satu mitqal emas adalah bersamaan dengan 72 butir gandum sehingga dirham yang 7/10 itu 50 dua perlima butir. Segala ukuran yang jitu ditetapkan oleh konsessus Ïbnu Khaldun. AL Muqaddimah.

CARA-CARA DINAR DIGUNAKAN.

1- Dinar Islam boleh digunakan untuk penabungan/penyimpanan kerana mereka mempunyai nilai yang tersendiri.

2- Digunakan untuk membayar zakat dan wang hantaran/mas kahwin seperti yang diperlukan dalam undang-undang Islam.

3- Digunakan dalam urus niaga jual beli sejak mereka merupakan media pertukaran yang sah.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

al kahfi

Jom ke fanpage kami